Amsterdam in de Tachtigjarige Oorlog

In 1568 begon officieel de Tachtigjarige Oorlog. Amsterdam was in die tijd trouw aan de Spaanse Koning. Bijna 10 jaar na het begin van de oorlog kreeg Amsterdam met de eerste grote oorlogsgebeurtenissen te maken. De aanslag op Amsterdam op 23 november 157 door de watergeuzen onder leiding van de Raad van Staten. Maar de aanslag mislukte doordat burgers zich verzetten en soldaten en de schutterij terug vocht.

 

Ondanks de mislukte aanslag sloot de stad zich in februari 158 toch aan bij de Nederlanden van Willem van Oranje. Om de Alteratie van de stad compleet te maken werd op 26 mei 158 (afbeelding) de vroedschap van de stad afgezet en de stad uitgezet. Dit gebeurde op de Dam waarbij vele Amsterdammers aanwezig waren.

 

Jean Pasquir Le Blanc, geboren in 1568 te Frankrijk Cambrai (Kamerijk). Cambrai was sinds 1543 onderdeel van de Zeventien Provinciën.Wanneer (vermoedelijk 1595) en waarom hij naar Amsterdam kwam weet ik nog niet precies. Mogelijk is Jean Pasquir le Blanc een geloofsvluchteling doordat het protestantisme voor 1598 niet toegestaan was, er was geen vrijheid van geloof.

 

Voor zo ver bekend was Jean Pasquir le Blanc protestants (calvinist/hugenoot). Zijn kleinkinderen werden in Amsterdam nog in de Waalse Kerk (gereformeerd protestants) gedoopt. Het feit dat Kamerijk een van de katholieke zuidelijke provincies was die zich aansluit bij de Unie van Atrecht (1579) was mogelijk een aanleiding voor de protestantse Jean (en mogelijk zijn ouders) om naar Amsterdam te komen. Zeker toen de onrust van de Tachtige Jarige oorlog aan het eind van de 16e eeuw in Kamerijk ook steeds merkbaarder werk.

 

Jean Pasquir kwam aan in een Amsterdam waar in de afgelopen kwart eeuw veel was gebeurd en veranderd, Jean Pasquir maakte de onrust in Amsterdam rond 1577 niet mee.Maar ondertussen hadden er in Amsterdam ook veel positieve ontwikkelingen plaats gevonden. Rond 1598 had Amsterdam al bijna 20 jaar een eigen vloot waarmee ze naar Indië voeren. Amsterdam zat dan ook al in een enorme (economische) groei.

Reactie schrijven

Commentaren: 0