Utrecht in de Tachtigjarige Oorlog

Willem van Zeijl werd geboren in 1572, de begin jaren de

Tachtigejarige Oorlog. Over Willem weet ik verder erg weinig. Ik weet niet met wie hij trouwde en hoeveel kinderen hij kreeg. Ook weet ik niet wie zijn ouders

zijn.

 

Willem van Zeijl was nog een baby toen in 1573 tien vendels

soldaten in de stad werden ingekwartierd voor 3 jaar. De stad moest de soldaten onderhouden en dit was een zware last. De soldaten gingen in de huizen van de burgers wonen en ze misdroegen zich regelmatig.

Voor Willem en zijn ouders moeten dit onrustige tijden zijn

geweest. Wat hebben zij precies meegekregen van de Soldaten in de stad? Willem zelf zal er weinig van meegekregen hebben.

 

Kasteel Vredenburg 1576/1577

In 1576, na de Pacificatie van Gent kwam de bevolking steeds meer in opstand tegen de Spaanse bezetting in de stad. De Spanjaarden en het leger van Vlaanderen (in dienst van de Spaanse Koning) zaten in het Kasteel van Vredenburg en weigerde de stad te verlaten.

Eerder dat jaar (21 september) hadden de Spanjaarden vanaf het kasteel al geprobeerd een uitval te doen op de stad, er werden huizen in brand gestoken en geschoten vanuit het kasteel. De burgers wisten echter met behulp van drie Duitse vendels de Spanjaarden terug het kasteel in te drijven.

Willem was pas 3 jaar oud toen er in 1576 nog meer onrust in de stad kwam. Hoe ver woonde zij van de in brand gestoken huizen?

 

De Spaanse bevelhebber van het koninklijke garnizoen van de Vredenburg, Francesco Fernando d'Avila, maakte zich op voor een belegering van het kasteel door de opstandelingen, en richtte de kanonnen van het kasteel op de stad. De tegenpartij plaatste haar geschut op hoge gebouwen in de omgeving van het kasteel, zoals het huis Oudaen en de toren van de Jacobikerk. In december begon de belegering en brandde de strijd los.

De brug die het kasteel met de stadsbuitengracht verbond wisten ze ook stuk te schieten, daarmee zaten de Spaanse soldaten opgesloten. De Utrechtse burgers schoten op 22 januari 1577 de achterpoort van het kasteel in stukken en hadden ter plaatse de gracht kunnen dempen. Op 8 februari begonnen de Spanjaarden te onderhandelen, op het moment dat de burgers gereed

waren om een bres te gaan schieten. Op 9 februari werd een akkoord gesloten met de Graaf van Boussu. Op 11 februari trokken 150 Spanjaarden (vrouwen en kinderen niet meegerekend) uit het kasteel met stille trom en opgerolde

vaandels. Zou Willem zijn vader hebben deelgenomen aan de belegering van het Kasteel?

 

De burgers moesten zich alleen nog van de Duitse soldaten zien te ontdoen. Die wilden wel vertrekken, mits zij voor hun diensten betaald zouden worden. De Duitsers bleven tot 27 april binnen de stad en waren een grote last voor de burgers. Op die dag kwamen de burgers in opstand en namen hun oversten Tambergen en Vinckeburg gevangen. De soldaten werden de stad uitgejaagd.

Wat zou Willem zich hier later allemaal van herinneren, of was hij gewoonweg te jong om zich hier later iets van te herinneren?

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0